Vervolg op administratief medewerker

De opleiding Administratief medewerker kan je aanvullen door 3 extra modules.

Afhankelijk van je keuze behaal je het certificaat van administratief medewerker KMO of van Administratief medewerker expeditie.  

Administratief medewerker KMO:

Je staat in voor het onthaal, het bedienen van de telefoon, het verwerken van de post, het bijhouden van de agenda, het archiveren, de correspondentie en het uitvoeren van ondersteunende administratieve taken.

In opdracht voer je taken uit binnen de aankoop- en de verkoopadministratie en ondersteunende boekhoudkundige taken.  

Bij de reeds 5 behaalde modules (telefonie, onthaal, postverwerking, administratief werk en ondersteunende taken)  volg je de volgende 3 modules:  

  • Module aankoop administratie
  • Module verkoop administratie
  • Module ondersteunende boekhoudkunidge taken

Administratief medewerker expeditie:

Je staat in voor het onthaal, het bedienen van de telefoon, het verwerken van de post, het uitvoeren van administratieve taken aan de hand van instructies, het bijhouden van een klassement en het uitvoeren van ondersteunende taken. Je beheert klantendossiers, vult transportdocumenten in en helpt het transport organiseren.

Bij de reeds 5 behaalde modules (telefonie, onthaal, postverwerking, administratief werk en ondersteunende taken)  volg je de volgende 3 modules:

  • Module transportdocumenten
  • Module klantendossier
  • Module transportorganisatie