OKAN

Wat is OKAN?

De afkorting OKAN staat voor Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers.
Onze school vangt leerlingen op die:
- onlangs in België zijn aangekomen
- de Nederlandse taal niet beheersen

Hier op school leren ze zo snel mogelijk Nederlands. Dit alles gebeurt in een warme, open en aangename sfeer. De meeste leerlingen die in september starten, kunnen
het volgende schooljaar doorstromen naar het regulier secundair onderwijs.
Leerlingen die later (= na september) instromen, kunnen indien gewenst nog een extra jaar OKAN volgen. We proberen hen nadien te plaatsen in de onderwijsvorm en studierichting die het best aansluit bij hun capaciteiten. Ons team doet zowel aan ondersteuning, begeleiding en opvolging..

Voor wie?

Je kan alleen in de onthaalklas starten als je voldoet aan een aantal voorwaarden. Dit zijn de voorwaarden voor inschrijving als regelmatige leerling in een onthaalklas:

  1. op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens twaalf jaar en jonger dan achttien jaar zijn
  2. een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven
  3. het Nederlands niet als thuistaal of moedertaal hebben
  4. de onderwijstaal onvoldoende beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen
  5. maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onder wijstaal.
Op vraag van de school kan voor individuele leerlingen in uitzonderlijke en bijzondere omstandigheden van de eerste, tweede en vijfde toelatingsvoorwaarde afgeweken worden.

Inschrijving?

Je kan gedurende het hele schooljaar inschrijven.

Hoe?

De leerling moet vergezeld zijn van de ouder, voogd of verantwoordelijke. Deze persoon moet de inschrijvingsdocumenten ondertekenen. We hebben ook je identiteitsbewijs nodig, eventueel de SISkaart en indien mogelijk ook documenten van vroegere studies in het geboorteland.

Kostprijs?

Prijs: 5 euro per leerling / maand te betalen voor kopieën.

Ligging / bereikbaarheid:

De lessen voor de leerlingen in de onthaalklas gaan door in de Fonteinstraat 2 te 1000 Brussel. U kan onze OKAN betreden langs de grote bruine poort in de Fonteinstraat 2. De lokalen en het secretariaat van de onthaalklas bevinden zich op de tweede verdieping aan de linkerkant van het gebouw.

Lestijden:

Lestijd op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 9u05 tot 15u10. Op woensdag: van 9u05 tot 12u40.

 

 

Contact:
Je kan steeds contact opnemen met de directeur van onze school: 
e-mail: sec.iaf@brunette.brucity.be 
Je mag natuurlijk ook altijd bellen naar 02/510.07.50 (hoofdgebouw Groot Eiland) of 02/279.58.62 (vestigingsplaats Fonteinstraat OKAN).