Medewerker Snackbar-Taverne

Werk je graag in de keuken? 

Maak je graag bereidingen?

Bedien je graag mensen....

Dan is deze opleiding voor jou!

De opleiding bestaat  uit 2 modules: 

 

Module snackbar - taverne

En 

Module Sneldienstrestauratie

 

Opgelet:

 

je hebt een medisch attest nodig waaruit blijkt dat je medisch geschikt

bent om met voedingswaren te werken. 

Je hoeft dit maar één keer aan te vragen tijddens je secundaire schooljaren! 

Een arts, aangesteld door het CLW, dient dit attest uit te reiken voor 1 oktober van het lopend schooljaar. 

Ben je later ingeschreven dan dient dit attest onmiddellijk uitgereikt te worden. 

Heb je vragen, contacteer dan je school of je CLB 

 

Elke vrijdag heb je les op de volgende locatie: 

Arts et Metiers - Slachthuizenlaan 50 te Anderlecht