Voorstelling van het team

In ons centrum werken veel mensen samen om jouw opleiding te verzekeren. Sommigen zijn persoonlijk bij je studie betrokken, anderen werken achter de schermen.

Het bestuur van de school ligt in handen van Stad Brussel – Departement Openbaar Onderwijs.  Zij zijn dan ook de eigenlijke organisator van dit centrum. De Stad Brussel richt niet alleen het onderwijs in maar is ook verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming. Inzake het dagelijks beheer is het College van Burgemeester en Schepenen bevoegd.

Stad Brussel – Departement Openbaar Onderwijs

                                                          Anspachlaan 6 te 1000 BRUSSEL

De school behoort tot de scholengemeenschap De Zenne

                                                           Bonekruidlaan 88 in 1020 Laken

Het Centrum Leren en Werken Stad Brussel maakt deel uit van het Instituut Anneessens - Funck

                                                           Groot Eiland 39 – 1000 BRUSSEL

Centrum Leren en Werken Stad Brussel

                                                           Groot Eiland 39 – 1000 BRUSSEL

  • Vestigingsplaats: Werkhuizenstraat 34, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
  • Vestigingsplaats: Groot Eiland 39, 1000 Brussel
  • Vestigingsplaats: Slachthuislaan 50, 1000 Brussel 

                     

Bestuurspersoneel:

De directeur van het Instituut Anneessens-Funck heeft de formele verantwoordelijkheid over het centrum. De directeur kan zich ook laten vervangen door een afgevaardigde.

Ø  De coördinator staat in voor de dagelijkse leiding van het centrum.

Ø  Trajectbegeleider is een personeelslid van het CLW die met de trajectbegeleiding van de leerlingen is belast. De trajectbegeleider helpt, ondersteunt, begeleidt en volgt de jongere op tijdens de component leren en de component werkplekleren en dit in overleg met al de betrokkenen. Hij/zij zorgt dat de jongere zich een weg vindt naar de arbeidsmarkt. Hij/zij is tevens verantwoordelijk voor het bijhouden van het persoonlijk dossier van de leerling.

Ø  Leerlingenbegeleider staat voor de leerling klaar bij problemen en maakt tijd voor een gesprek. Deze persoon gaat op zoek naar informatie/verdere hulp waar nodig.

Ø  Onderwijzend personeel geven de lessen PAV, MVT en BGV. De leerkrachten hebben naast het geven van lessen ook andere algemene taken zoals opvoeden, zorgen voor orde, bijwonen van de klassenraden als effectief lid,…

Ø  Het technisch en dienstpersoneel zorgt voor het onderhoud van de gebouwen en installaties, dat ons centrum en omgeving netjes houdt, is belangrijk voor het goed functioneren van het centrum.