Algemene informatie

Leren én werken in CLW Stad Brussel:

(deeltijds beroeps secundair onderwijs)

Ben je ouder dan 15 jaar en heb je de eerste 2 leerjaren van het voltijds

secundair onderwijs volledig doorlopen (geslaagd of niet) en kies je

om studeren te combineren met deeltijds werken

dan kan jij je inschrijven.


Ben je geïnteresseerd in onze opleidingen?

Kijk dan snel bij de BGV-opleidingen!


Naast je beroepsopleiding (BGV) volg je ook algemene vorming (PAV).

 

Wat kan je behalen in het CLW Stad Brussel?


1.Een certificaat BGV:

(Beroepsgerichte vorming,  praktijk + alternerend werken)

2. Een getuigschrift PAV (Project Algemene Vorming)

Een getuigschrift van een graad kan alleen uitgereikt worden

wanneer je een certificaat van een beroepsopleiding (zie BGV) behaald hebt!!! 


Geen certificaat uit de beroepsopleiding is geen getuigschrift van

een graad!!!


Voor meer info, kijk hier