6Ta

2de Leerjaar 3de graad TSO: Tandtechnieken: 6 Ta

Vakken 

Aardrijkskunde 
Duits 
Engels 
Frans 
Geschiedenis 
Lichamelijke opvoeding 
Nederlands 
Wiskunde 
Tandtechniek - Materialenleer 
Tandtechniek - Morfologie 
Tandtechniek - Technologie 
Tandtechniek - Werkmethode 
Toegepaste natuurwetenschappen
Praktijk Tandtechniek (+ stage) 
Godsdienst/ Nt. Confess. Zedenleer 

u/week

1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
2
3
1
12
2