6BI

2de Leerjaar 3de graad TSO: Boekhouden-Informatica: 6 BI

Vakken 

Aardrijkskunde 
Engels 
Frans 
Geschiedenis 
Lichamelijke opvoeding 
Nederlands 
Wiskunde 
Recht 
Toeg. Economie - Boekhouden 
Toeg. Economie - Bedrijfsbeheer 
Toeg. Economie - Economische lezing 
Toegepaste informatica 
Godsdienst/ Nt. Confess. Zedenleer 

u/week

1
2
4
1
2
3
4
2
6
4
1
4
2