SCHOOLVISIE

Schoolvisie

Instituut Anneessens–Funck


Waarom bestaan wij?

Het Instituut Anneessens-Funck is een geëngageerde school die bijdraagt tot het vormen van wereldburgers die hun toekomst zelf in handen nemen, die deel uitmaken van de ontwikkeling van de maatschappij en zich hier ook voor inzetten.

Wij staan open voor alle leden van de samenleving zonder onderscheid van geslacht, politieke, filosofische of religieuze overtuiging, socio-economische achtergrond of culturele oorsprong.

Wij bieden kwalificatiegerichte opleidingen om een snelle en efficiënte integratie in het economische, sociale en culturele leven te garanderen.


Wat zijn onze waarden? Waar zijn we sterk in?

Als team vinden we het belangrijk dat:

- Elke leerling onderwijs op maat aangeboden krijgt waarin hij binnen de grenzen van zijn eigen kunnen uitgedaagd wordt om zichzelf maximaal te ontwikkelen.

- Onderwijs op een dynamische manier aangeboden wordt waarbij uitgegaan wordt vanuit de leefwereld en nieuwsgierigheid van de jongeren

- Elk van onze leerlingen een ambitieus toekomstproject ontwikkelt en hiervoor de nodige ondersteuning aangeboden krijgt

- Er een vertrouwensband opgebouwd wordt met de leerlingen om samen met hen uitdagingen aan te gaan

Respect, tolerantie, verdraagzaamheid en verantwoordelijkheidszin zijn waarden die ons nauw aan het hart liggen.


Waar willen wij naartoe?

We streven ernaar een dynamische school te zijn die mee is met onderwijsvernieuwingen en maatschappelijke evoluties. De school waar iedereen met zijn eigen talent zich thuis voelt. In hartje Brussel zullen onze leerlingen worden uitgedaagd om zich maximaal te ontplooien met extra aandacht voor taalondersteuning, leerbegeleiding en socio-emotionele ontwikkeling. Ons doel is de vakinhoudelijke en pedagogisch-didactische expertise van het schoolteam verder uit te bouwen in een inspirerende en aangename werkomgeving.


‘De school waar iedereen met zijn eigen talent zich thuis voelt’