OAN

Onthaalonderwijs Anderstalige Nieuwkomers

Vakken 

Lichamelijke opvoeding
Nederlands voor anderstaligen
Godsdienst/ Nt. Confess. Zedenleer 

u/week

2
28
2