CLW Stad BRUSSEL

Wil je je inschrijven voor het schooljaar 2017-2018?
Kom dan op de volgende data naar ons centrum!


Vrijdag 25 augustus: 14u. - 18u.
Maandag 28 augustus: 14u. - 18u.
Dinsdag 29 augustus: 14u - 18u.
Woensdag 30 augustus: 15u. - 19u.

Adres inschrijvingen:

Groot Eiland 39 - 1000 Brussel

 

 

Leren én werken in CLW Stad Brussel:
(deeltijds beroeps secundair onderwijs)

 

Wie kiest om studeren te combineren met deeltijds werken, kan zich bij ons inschrijven.

 

In onze school kun je onderstaande beroepsopleidingen volgen (BGV)

• Administratief medewerker

• Winkelbediende

• Machinaal houtbewerker

• Plaatser binnenschrijnwerk

• Kapper

• Logistiek assistent in de ziekenhuizen

• Verzorgende

• Verzorgende/Zorgkundige

• Residentieel Elektrotechnisch Installateur (nieuw sinds schooljaar 2017-2018)

 

 

 

 

Je volgt naast de beroepsopleidingen je algemene vorming (PAV)

Een opleiding in het deeltijds onderwijs bestaat dus uit 2 stromen:

BGV + PAV.

 

Wat kun je behalen in het CLW Stad Brussel?


1. BGV (Beroepsgerichte vorming & praktijk)+ tewerkstelling

Dit gaat over de beroepsopleiding die je gekozen hebt. Deze opleiding is modulair of lineair.

A. Bij de modulaire richtingen kan je per module een deelcertificaat behalen, als alle modules in de opleiding behaald zijn, dan behaal je het certificaat van de opleiding. Hiervoor moet je ook werken in een alternerende tewerkstelling.

Hieronder de modules per opleiding:

Certificaat Administratief medewerker:
module postverwerking
module onthaal
module telefonie
module ondersteunende taken
module administratief werk

Certificaat Winkelbediende:
module klantencontact
module presentatiewerk
module kassa
module verkoop
module aanvuller
Bij de opleiding winkelbediende kan je sneller een certificaat behalen, doordat dit opgedeeld is in 3 certificaten:
Certificaat kassier= module klantencontact + module kassa
Certificaat verkoper= module klantencontact + module presentatiewerk + module verkoop
Certificaat aanvuller= module klantencontact + module presentatiewerk + module aanvuller

• Certificaat Machinaal houtbewerker:

module machinale houtbewerking
module manuele houtbewerking

• Certificaat Plaatser binnenschrijnwerk:
module manuele houtbewerking
module plaatsing binnenschrijnwerk

• Certificaat Kapper:

module haarverzorging
module tijdelijke omvormingen
module snitten
module gelegenheidskapsels
module kleuringen
module blijvende omvormingen
module onthaal klanten kapsalon
module scheren/knippen baard
module pruiken/haarstukken en -verlengingen
module basis make-up en basis manicure

• Certificaat Residentieel Elektrotechnisch Installateur:

module ruwbouwwerken elektriciteit residentieel
module montagewerken elektriciteit residentieel
module installatiewerken elektriciteit residentieel
module verdeelbord elektriciteit residentieel
module inbedrijfsstelling residentiële installatie

 

B. Bij de lineaire opleidingen kunnen geen deelcertificaten behaald worden, enkel een certificaat van de opleiding.

 

In de verzorgende beroepsopleiding moet een aantal uren gepresteerd worden op de werkvloer om het certificaat te behalen.

• Certificaat Logistiek assistent in de ziekenhuizen: 250 uren alternerende werkplekopleiding

Certificaat Verzorgende: 1200 uren alternerende werkplekopleiding

• Certificaat Verzorgende/zorgkundige: 300 uren alternerende werkplekopleiding in de residentiële ouderenzorg of in een ziekenhuis.

 

2. PAV (Project Algemene Vorming)

Afhankelijk van de graad waarin je zit kan je een getuigschrift behalen. Dit kan echter enkel en alleen uitgereikt worden wanneer je een certificaat van een beroepsopleiding (zie BGV) behaald hebt!!!
Geen certificaat uit de beroepsopleiding is geen getuigschrift van een graad!!!

De mogelijke getuigschriften zijn:

a. Getuigschrift van de tweede graad:
Hiervoor moet je 2 jaar na de 1e graad zitten (komt overeen met een 4e jaar voltijds onderwijs) en een certificaat van een opleiding behaald hebben.

b. Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad:
Hiervoor je 4 jaar na de 1e graad zitten (komt overeen met een 6de jaar voltijds onderwijs) en een certificaat van een opleiding behaald hebben.

c. Diploma beroepssecundair onderwijs:
Hiervoor moet je 5 jaar na de 1e graad zitten (komt overeen met een 7de jaar voltijds) en een getuigschrift bezitten van de tweede graad en een certificaat van een opleiding behaald hebben.

Je kunt deze getuigschriften behalen als je bewezen hebt dat je alle leerplandoelstellingen voor de respectievelijke graden in de algemene vorming hebt behaald.

Inschrijvingen: Tijdens het schooljaar steeds op afspraak op volgend adres: Groot Eiland 39 - 1000 Brussel
Informatie: telefoneer naar 02/423.53.10 of mail naar sec.cdo@brunette.brucity.be