5Ta

1ste Leerjaar 3de graad TSO: Tandtechnieken: 5 Ta

Vakken 

Aardrijkskunde 
Engels 
Frans 
Nederlands 
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding 
Wiskunde 
Tandtechniek - Materialenleer 
Tandtechniek - Morfologie 
Tandtechniek - Technologie 
Tandtechniek - Werkmethode 
Tandtechniek - Praktijk 
Toegepaste natuurwetenschappen 
Godsdienst/ Nt. Confess. Zedenleer 

u/week

1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
3
12
2
2