4Ha

2de Leerjaar 2de graad TSO: Handel: 4 Ha

Vakken 

Aardrijkskunde 
Engels 
Frans 
Geschiedenis 
Informatica 
Lichamelijke opvoeding 
Natuurwetenschappen 
Nederlands 
Wiskunde 
Boekhouding 
Toegepaste economie
Godsdienst/ Nt. Confess. Zedenleer 

u/week

1
3
3
1
5
2
2
5
5
5
2
2